Juridisk meddelelse og brugsbetingelser

I dette rum vil BRUGEREN kunne finde alle oplysninger om de juridiske vilkår og betingelser, der definerer forholdet mellem brugere og os som ansvarlige for dette websted. Som bruger er det vigtigt, at du kender disse vilkår, før du fortsætter din navigation. JAGG HOTEL SLU Som ansvarlig for dette websted påtager sig forpligtelsen til at behandle informationerne fra vores brugere og kunder med fulde garantier og overholde nationale og europæiske krav, der regulerer indsamling og brug af personlige data fra vores brugere. Dette websted overholder derfor strengt RGPD (FORORDNING (EU) 2016/679 om databeskyttelse) og LSSI-CE-loven 34/2002 af 11. juli om tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel.
GENERELLE ANVENDELSESBETINGELSER
Disse generelle betingelser regulerer brugen (inklusive ren adgang) til websiderne, medlemmerne af www.elarmadorcasapalacio.com webstedet, herunder indhold og tjenester, der stilles til rådighed deri. Enhver person, der får adgang til webstedet, www.elarmadorcasapalacio.com ("Bruger") accepterer at underkaste sig de til enhver tid gældende generelle betingelser på portalen www.elarmadorcasapalacio.com.
PERSONLIGE OPLYSNINGER VI SAMLER OG HVORDAN VI GER DET
Læs fortrolighedspolitik
FORPLIGTELSER OG FORPLIGTELSER TIL BRUGERE
Brugeren informeres og accepterer, at adgang til dette websted ikke på nogen måde indebærer starten på et kommercielt forhold til www.elarmadorcasapalacio.com. På denne måde accepterer brugeren at bruge webstedet, dets tjenester og indhold uden at overtræde gældende lovgivning, god tro og offentlig orden.
Brug af webstedet er forbudt til ulovlige eller skadelige formål, eller som på nogen måde kan forårsage skade eller hindre den normale drift af webstedet. Med hensyn til indholdet på dette websted er det forbudt: Dens gengivelse, distribution eller ændring, helt eller delvis, medmindre du har tilladelse fra dens legitime ejere; Enhver krænkelse af udbyderens eller de legitime ejers rettigheder; Dets brug til kommercielle eller reklamemæssige formål.
Ved brug af hjemmesiden, www.elarmadorcasapalacio.com, accepterer brugeren ikke at udføre nogen adfærd, der kan skade www.elarmadorcasapalacio.com eller tredjeparters image, interesser og rettigheder, eller som kan skade, deaktivere eller overbelaste portalen (angiv domæne), eller det vil på nogen måde forhindre den normale brug af internettet. Brugeren skal dog være opmærksom på, at sikkerhedsforanstaltningerne for computersystemer på Internettet ikke er helt pålidelige, og at www.elarmadorcasapalacio.com derfor ikke kan garantere fraværet af vira eller andre elementer, der kan forårsage ændringer i Brugerens computersystemer (software og hardware) eller i deres elektroniske dokumenter og filer indeholdt deri.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
De personlige data, der kommunikeres af brugeren til www.elarmadorcasapalacio.com, kan gemmes i automatiserede databaser eller ej, hvis ejerskab udelukkende svarer til www.elarmadorcasapalacio.com under forudsætning af alle tekniske, organisatoriske og sikkerhedsforanstaltninger, der garantere fortrolighed, integritet og kvalitet af de informationer, der er indeholdt i overensstemmelse med bestemmelserne i de nuværende databeskyttelsesregler.
Kommunikation mellem brugere og www.elarmadorcasapalacio.com bruger en sikker kanal, og de transmitterede data er krypteret takket være https-protokoller, derfor garanterer vi de bedste sikkerhedsforhold, så brugerens fortrolighed garanteres.
KRAV
www.elarmadorcasapalacio.com informerer om, at der er klageformularer tilgængelige for brugere og kunder. Brugeren kan fremsætte krav ved at anmode om deres kravformular eller ved at sende en e-mail til info@elarmadorcasapalacio.com med angivelse af deres navn og efternavn, tjenesten og / eller det produkt, der er købt, og angive årsagerne til deres krav.
Brugeren / køberen kan underrette os om kravet, enten via e-mail til: info@elarmadorcasapalacio.com, hvis de ønsker det, vedhæftet følgende kravformular: Tjenesten / produktet: Erhvervet på dagen: Brugernavn: Brugeradresse: Brugers signatur (kun hvis den præsenteres på papir): Dato: Årsag til kravet:
KONFLIKTOPLØSNING PLATFORM
Hvis det kan være af din interesse, at indsende dine krav, kan du også bruge den tvistbilæggelsesplatform, der er leveret af Europa-Kommissionen, og som er tilgængelig på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELE EJENDOMSRETTIGHEDER
I kraft af bestemmelserne i artikel 8 og 32.1, andet afsnit, i intellektuel ejendomsretten, reproduktion, distribution og offentlig kommunikation, herunder metoden til at gøre dem tilgængelige, for hele eller dele af indholdet af dette websted, til kommercielle formål, i ethvert medium og på enhver teknisk måde, uden tilladelse fra www.elarmadorcasapalacio.com. Brugeren accepterer at respektere de intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, der ejes af www.elarmadorcasapalacio.com.
Brugeren ved og accepterer, at hele websitet, der indeholder uden udtømmende tekst, software, indhold (inklusive struktur, valg, arrangement og præsentation deraf) podcast, fotografier, audiovisuelt materiale og grafik, er beskyttet af varemærker, rettigheder ophavsret og andre legitime rettigheder i overensstemmelse med internationale traktater, som Spanien er part af, samt anden ejendomsret og spanske love. I tilfælde af at en bruger eller en tredjepart finder, at en krænkelse af deres legitime intellektuelle ejendomsrettigheder har fundet sted på grund af introduktionen af bestemt indhold på nettet, skal de underrette omstændigheden til www.elarmadorcasapalacio.com med angivelse af:
Personoplysninger fra den interesserede indehaver af de påståede krænkede rettigheder eller angiver den repræsentation, som han handler med, i tilfælde af at kravet fremsættes af en anden part end den interesserede.
Påpeg indholdet, der er beskyttet af intellektuel ejendomsret og deres placering på nettet, akkreditering af de angivne intellektuelle ejendomsrettigheder og udtrykkelig erklæring, hvor den interesserede er ansvarlig for ægtheden af de oplysninger, der er givet i underretningen
EKSTERNE LINKS
Websiderne www.elarmadorcasapalacio.com kunne give links til andre egne websteder og indhold, der ejes af tredjepart. Det eneste formål med linkene er at give brugeren muligheden for at få adgang til nævnte links. www.elarmadorcasapalacio.com er under ingen omstændigheder ansvarlig for de resultater, der kan udledes af brugeren for adgang til nævnte links.
Brugeren vil også finde på dette websted, sider, kampagner, tilknyttede programmer, der får adgang til brugervenlige browservaner for at etablere profiler. Denne information er altid anonym, og brugeren identificeres ikke.
Oplysningerne, der gives på disse sponsorerede websteder eller tilknyttede links, er underlagt de privatlivspolitikker, der bruges på sådanne websteder, og er ikke underlagt denne privatlivspolitik. Derfor anbefaler vi stærkt brugere at gennemgå detaljerede politik for beskyttelse af personlige oplysninger i tilknyttede links.
U