Juridische kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

In deze ruimte kan de GEBRUIKER alle informatie vinden met betrekking tot de juridische voorwaarden die de relaties definiëren tussen gebruikers en ons die verantwoordelijk zijn voor deze website. Als gebruiker is het belangrijk dat u deze voorwaarden kent voordat u doorgaat met navigeren. JAGG HOTEL SLU Als persoon die verantwoordelijk is voor deze website, neemt u de verplichting op zich om de informatie van onze gebruikers en klanten met volledige garanties te verwerken en te voldoen aan de nationale en Europese vereisten die de verzameling en het gebruik van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers regelen. Deze website voldoet daarom strikt aan de RGPD (VERORDENING (EU) 2016/679 inzake gegevensbescherming) en de LSSI-CE-wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik (inclusief de loutere toegang) van de webpagina's, leden van de website van www.elarmadorcasapalacio.com inclusief de inhoud en diensten die daarin ter beschikking worden gesteld. Elke persoon die de website bezoekt, www.elarmadorcasapalacio.com ("Gebruiker"), stemt ermee in zich te allen tijde te onderwerpen aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het www.elarmadorcasapalacio.com portaal.
PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE HET DOEN
Lees het privacybeleid
VERPLICHTINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS
De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin betekent van een commerciële relatie met www.elarmadorcasapalacio.com. Op deze manier stemt de gebruiker ermee in de website, zijn diensten en inhoud te gebruiken zonder de huidige wetgeving, goede trouw en openbare orde te schenden.
Het gebruik van de website is verboden, voor ongeoorloofde of schadelijke doeleinden, of die op enigerlei wijze schade kan veroorzaken of de normale werking van de website kan belemmeren. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden: de reproductie, distributie of wijziging ervan, geheel of gedeeltelijk, tenzij u de toestemming heeft van de legitieme eigenaren; Elke schending van de rechten van de provider of de legitieme eigenaren; Het gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden.
Bij het gebruik van de website, www.elarmadorcasapalacio.com, stemt de gebruiker ermee in geen gedrag uit te voeren dat de afbeelding, belangen en rechten van www.elarmadorcasapalacio.com of derden zou kunnen schaden of dat zou kunnen beschadigen, uitschakelen of het portaal overbelasten (domein aangeven) of dat op enigerlei wijze het normale gebruik van het internet zou verhinderen. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat www.elarmadorcasapalacio.com daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen in de Computersystemen van de gebruiker (software en hardware) of in hun elektronische documenten en bestanden daarin.
VEILIGHEIDS MAATREGELEN
De persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan www.elarmadorcasapalacio.com worden meegedeeld, kunnen worden opgeslagen in geautomatiseerde databases of niet, waarvan het eigendom uitsluitend overeenkomt met www.elarmadorcasapalacio.com, uitgaande van alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin vervatte informatie garanderen in overeenstemming met de bepalingen van de huidige voorschriften voor gegevensbescherming.
Communicatie tussen gebruikers en www.elarmadorcasapalacio.com maakt gebruik van een beveiligd kanaal en de verzonden gegevens zijn gecodeerd dankzij https-protocollen, daarom garanderen we de beste beveiligingsvoorwaarden, zodat de vertrouwelijkheid van gebruikers wordt gegarandeerd.
CLAIMS
www.elarmadorcasapalacio.com informeert dat er klachtenformulieren beschikbaar zijn voor gebruikers en klanten. De gebruiker kan claims indienen door zijn claimformulier aan te vragen of door een e-mail te sturen naar info@elarmadorcasapalacio.com met vermelding van zijn voor- en achternaam, de gekochte service en / of het product en de redenen voor zijn claim.
De gebruiker / koper kan ons van de claim op de hoogte stellen, hetzij per e-mail aan: info@elarmadorcasapalacio.com, als hij dat wenst, met het volgende claimformulier: De service / het product: Verworven op de dag: Gebruikersnaam: Gebruikersadres: Handtekening gebruiker (alleen indien gepresenteerd op papier): Datum: Reden voor de claim:
CONFLICT-RESOLUTIEPLATFORM
Als het voor u interessant kan zijn, kunt u om uw claims in te dienen ook gebruikmaken van het platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie wordt aangeboden en beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de wet op de intellectuele eigendom, de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van beschikbaarstelling, van het geheel of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met alle technische middelen, zonder toestemming van www.elarmadorcasapalacio.com. De gebruiker stemt ermee in de intellectuele en industriële eigendomsrechten van www.elarmadorcasapalacio.com te respecteren.
De gebruiker weet en accepteert dat de volledige website, zonder volledige tekst, software, inhoud (inclusief structuur, selectie, opstelling en presentatie daarvan) podcast, foto's, audiovisueel materiaal en afbeeldingen, wordt beschermd door handelsmerken, rechten auteursrechten en andere legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje. In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat een schending van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten is opgetreden als gevolg van de introductie van bepaalde inhoud op het web, moeten zij deze omstandigheid melden aan www.elarmadorcasapalacio.com met vermelding van:
Persoonsgegevens van de belanghebbende die de rechten beweert te hebben geschonden, of geven de vertegenwoordiging aan waarmee hij optreedt in het geval dat de claim wordt ingediend door een andere derde dan de belanghebbende.
Wijs op de inhoud die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op het web, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten en de uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie die in de kennisgeving wordt verstrekt
EXTERNE LINKS
De pagina's van het web www.elarmadorcasapalacio.com kunnen links bevatten naar andere eigen websites en inhoud die eigendom is van derden. Het enige doel van de links is om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot die links. www.elarmadorcasapalacio.com is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die aan de gebruiker kunnen worden afgeleid voor toegang tot de links.
Ook zal de gebruiker binnen deze site pagina's, promoties en partnerprogramma's vinden die toegang hebben tot het surfgedrag van gebruikers om profielen op te stellen. Deze informatie is altijd anoniem en de gebruiker wordt niet geïdentificeerd.
De informatie op deze gesponsorde sites of gelieerde links is onderworpen aan het privacybeleid dat op dergelijke sites wordt gebruikt en is niet onderworpen aan dit privacybeleid. Daarom raden we gebruikers ten zeerste aan om het privacybeleid van de gelieerde links in detail te bekijken.
De U